O společnosti

Společnost FarmIN s.r.o. využívá svých zkušeností v oblasti investic do zemědělských společností a ostatních komerčních nemovitostí, s cílem pomoci Vám při investování v tomto segmentu.

Společně s ostatními zájemci investujeme do vybraných zemědělských společností či komerčních nemovitostí, které dále rozvíjíme, zajišťujeme jejich správu a zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Pro zájemce o investování taktéž provádíme individuální poradenství při pořizování nemovitostí, jejich tržní ocenění, dlouhodobou správu majetku a zemědělských společností.